Vaši kupci so se že zdavnaj “preselili” na splet, in prav na spletu jih lahko najlažje dosežete, hkrati pa jim lahko ponudite popolnoma personalizirane vsebine.

Oglaševanje prek spletnih kanalov, pa omogoča tudi natančno merjenje, spremljanje donosnosti marketinških investicij in sprejemanje pravih poslovnih odločitev, na podlagi pravilne interpretacije podatkov.

Danes večina podjetij, ki uspešno nastopajo na spletu, deluje po principu “Cross-channel” metodologije. Ta pristop najbolj razumljivo opišem kot prisotnost na, in prehajanje med različnimi kanali.

Spletni kanali nam, kot nikoli prej, ponujajo možnost razvijanja in negovanja odnosov z našimi ciljnimi skupinami.

Ob izbiri komunikacijskih kanalov je potrebno opredeliti ciljno publiko in temu primerno oblikovati sporočilnost. Tako je eno najpomembnejših vprašanj, predno začnemo s snovanjem digitalno-marketinške strategije, “kdo je naš idealni kupec?” (tako imenovane marketinške persone)

Z odgovori na to vprašanje, definiramo različne ciljne segmente, ki jih želimo doseči, ter določimo nakupno in odločitveno pot naših kupcev, skupaj z vsemi potencialnimi stičnimi točkami vzdolž te poti.

Pri B2B marketingu je ta pot še kompleksnejša, zato je potrebno še globlje poznavanje različnih “touch pointov” ter prepletanje kanalov, orodij,…

Naše poslanstvo je, da dodobra spoznamo vaše ciljne uporabnike ter njihovo sprejemanje in uporabo informacij. Na podlagi tega se odločimo kako z njimi vzpostaviti interakcijo, ki bo spodbudila proaktivno delovanje. Na tak način postavimo temelje za gradnjo vaše digitalne odličnosti.

B2B segment zahteva specifične pristope k snovanju digitalno-marketinške strategije, in k implementaciji le-te.

Seveda pa moramo leade najprej pridobiti, s pomočjo optimalne prisotnosti na različnih digitalnih kanalih in vzdolž “kupčeve odločitvene poti” ter vseh stičnih točk na tej poti.

»Niti en posel in niti eno samo podjetje ni enako drugemu, zato je le personalizirana rešitev prava rešitev.«

Naša metodologija in faze spoznavanja ter sodelovanja z naročnikom:

  1. Spoznavni sestanek
  2. “Design Thinking” delavnica
  3. Izdelava povsem personalizirane strategije
  4. Implementacija konkretnih aktivnosti na podlagi začrtane strategije
  5. Napredno analitično merjenje ter interpretacija podatkov, in sprejemanje “date-based”, pravih poslovnih odločitev

Za začetek opravimo analizo obstoječih aktivnosti in procesov ter vam predstavili različne možnosti, konkretna orodja in pristope. Predstavimo tudi primere dobrih praks, torej kako smo konkretno pomagali drugim B2B usmerjenim podjetjem.

Sledi “desing-thinking” delavnica, ki nam omogoči še globlji vpogled v poslovanje vašega podjetja, primarne in ostale cilje, prednosti in dodane vrednosti, ciljne publike, glavne konkurente, poznavanje branže in trga, in veliko več;

Nato izdelamo optimalne, in vam v celoti personalizirane digitalno-marketinške strategije in modele.

Implementiramo konkretne aktivnosti in učinke le-teh nato merimo z naprednimi analitičnimi orodji. Pri tem je ključen s tem povezan know-how, za ustrezno interpretacijo podatkov in sprejemanja pravih odločitev ter optimizacijo aktivnosti.

Končni cilji:

Delate v B2B podjetju in imate vprašanje, ali še boljše, konkreten marketinško-prodajni izziv? Povežimo se, in skupaj poiščimo prave rešitve za vas.

Leave a Reply