Personalizacija vse bolj postaja popularno marketinško orodje za različna podjetja.

Personalizirani marketing je izvajanje strategije, s katero podjetja prejemajo individualizirano vsebino prejemnikom z zbiranjem podatkov, analizo in uporabo tehnologije avtomatizacije.

Fokus Promarketinga

Ne osredotočimo se zgolj na tehnologijo, digitalne kanale, orodja in ciljno publiko. Vaše podjetje pripravimo na ustrezno izvajanje akcij, ki jih bo od vas zahtevala digitalna transformacija. Uskladimo določene procese ter uskladimo marketing in prodajo v podjetju.

Opravimo temeljite raziskave, analize konkurence in trga, definiramo ključne ciljne skupine in segmente, definicijo personalizirane komunikacije za posamezne dele in posamezne faze vzdolž nakupnih poti … Postavimo vse potrebne temelje in izhodišča.

Prednosti Promarketinga

  • Zagotovimo izboljšano uporabniško izkušnjo: Kupci lažje zaupajo osebne podatke na spletu svojim priljubljenim blagovnim znamkam, če jim zaupajo. Torej, v čem je trik? Potrošniki za vse dane osebne podatke pričakujejo varnost in zaščito, v zameno pa si želijo bolj prilagojene izkušnje in kakovostne produkte.
  • Omogočamo povečanje prihodka: Z identifikacijo in odzivanjem na prednostne kanale za vsako stranko lahko podjetju pomagamo povečati donosnost naložbe. S pravilno tehnologijo avtomatizacije lahko tržniki prepoznamo s katerimi kanali sodelujejo stranke, nato pa samodejno spremljamo in analiziramo vse kanale kot del večkanalnega pristopa.
  • Ustvarimo doslednost med kanali: Potrošniki sodelujejo z blagovnimi znamkami po številnih kanalih, vključno z e-pošto, družabnimi in mobilnimi omrežji. Včasih vse v enem dnevu. Zato je ključnega pomena, da blagovne znamke ustvarijo skladnost med različnimi kanali. Izkušnja v trgovini se mora ujemati z izkušnjo aplikacije, katera se mora ujemati tudi z e-poštnimi sporočil.
Izzivi Promarketinga

  • Iskanje prave tehnologije: Ena izmed največjih težav pri personaliziranem trženju je zastarela tehnologija, ki ni primerna za mobilno dobo. Ključni element uspeha sta zbiranje in avtomatizacija podatkov, s tem pa tudi potreba po inteligentnem algoritmu. Mnogi prodajalci se brez pomoči neuspešno trudijo najti pametni mehanizem za personalizacijo, ki ustreza njihovim potrebam. ·     
  • Ustvarjanje enotnega pogleda stranke: Ko tržniki iščejo skupne niti po kanalih, lahko s sestavljanjem podatkov o strankah v en sam poenoten profil ustvarijo boljšo sliko o svojih potrošnikih. Raziskave kažejo, da imajo trgovci težave s povezovanjem podatkov s posameznimi profili strank.
  • Izvajanje pametne segmentacije: Pametna segmentacija po kanalih ni namenjena le predstavitvi, ampak dejansko povečuje zmogljivost. Mnogi prodajalci imajo brez strokovne pomoči težave premostiti osnovne strategije segmentacije. Pravzaprav se 85% blagovnih znamk strinja, da njihova strategija segmentacije temelji na širokih odsekih in enostavnem združevanju v skupine.