KAJ JE INFOGRAFIKA +3 brezplačna spletna orodja

Infografika je grafična podoba informacije. Omogoča nam, da na zanimiv način razložimo ali pokažemo podatke, ki bi bile drugače dolgočasne in neprivlačne. Pojavljajo se na spletnih straneh, v aplikacijah, blogih ali postih na socialnih medijih. Jasne, ne komplicirane in privlačne! To so te prave kakovostne infografike. 

Infografika je zato pomemben del vsebinskega marketinga.

KAJ JE INFOGRAFIKA?

Edward Tufte v knjigi “The Visual Display of Quantitative Information” definira infografike v devetih točkah:

  • prikazuje podatke
  • spodbuja bralca k razmišljanju o vsebini in ne o metodologiji, grafičnem oblikovanju, tehnologiji grafične produkcije ali čemerkoli drugem
  • izogiba se motečim podatkom
  • predstavljajo veliko informaciji na majhnem prostoru
  • uskladi veliko količino neurejenih podatkov
  • spodbuja oko, da sprejema in primerja različne podatke
  • razkriva podatke na več ravneh, od širokega pregleda do podrobne strukture
  • služijo jasnemu namenu: opis, raziskovanje, tabeliranje in dekoracija
  • so tesno povezane s statističnimi in besednimi opisi podatkov

Infografike skratka razkrivajo in razsvetljujejo različne podatke in informacije. Infografika je dejansko v časih celo bolj natančna in razkrivajoča kot običajni statistični izračuni ali dolga besedila.

ZAKAJ BI MORALI UPORABLJATI INFOGRAFIKE?

Infografika je odlično orodje za vizualno komunikacijo. Vizualno edinstvene, kreativne infografike so pogosto najučinkovitejše, ker pritegnejo našo pozornost in jih ne izpustijo.

Ljudje sprejemamo podatke iz vseh svojih čutov (vid, dotik, sluh, vonj, okus), vendar iz vida si jih zapomnijo bistveno več kot od preostalih štirih.
Petdeset odstotkov človeških možganov je namenjenih vizualnim funkcijam, slike torej možgani preberejo hitreje kot besedilo. 

Možgani preberejo slike naenkrat, vendar besedilo vsako po sebi, tako da pridobivanje informacij iz besedila traja bistveno dlje. 

Infografika spodbudi bralca, ker dobi vsebino bolj dostopno. Trendi so zdaj na žalost taki, da je pozornost uporabnikov interneta manjša in manjša – tudi to je prispelo k večji priljubljenosti in učinkovitosti infografik. Ali ste vedeli, da so se ljudje zaredi socialnih mediji navadili na branje krajših tekstov in če vidijo daljše besedilo, postanejo demotivirani za branje? S pomočjo infografik dolge tekste “razbijemo” in je naredimo bolj privlačne za obiskovalce naših spletnih mest ter jih spodbudimo k branju.  Ne pa dojemat infografike samo kot “lepe slikice”- Ko smo že omenili, infografika je INFO – informacija in GRAFIKA – oblikovanje. Torej “oblikovana informacija” – ne samo eno ali drugo. Naj oko in možgani našega bralca uživata!

KAKO SE NAREDI INFOGRAFIKA, BREZPLAČNA SPLETNA ORODJA ZA KREATIVNE INFOGRAFIKE

Obstaja veliko vrst infografik – na primer “time-series” – te prikazujejo določene podatke skozi časovno oso, “statistike”, “zemljevide”, “networks – omrežja”… Lahko se veda grafiko ustvarite sami od nule, si jo zamislite in zrišete (v računalniku ali pa na papirju). Efektivno pa je uporabiti kakšno od obstoječih orodji, ki jih poiščete na spletu (obstajajo plačljivi in ter zastonj). Mi v Pro Marketingu uporabljamo poleg Adobe programov tudi plačljivo verzijo programa Canva (https://www.canva.com). Canva pa ponuja tudi obliko, ki je “online free tool” in vam bo sigurno pomagala s zasnovami vaših infografik. Drugi brezplačni servisi pa so na primer še easel.ly, https://piktochart.com, ali pa https://infogram.com.

Pri ustvarjanju infografike pa najprej točno določite sporočilo, ki ga hočete povedati svojim bralcem. Potem pa si v glavi ali na papirju naredite načrt infografike, razmislite si, katere elemente rabite in kako najlažje svojo idejo predstavite publiki. Svoj zamislek nato prenesite v grafično digitalno obliko. Ne pozabite upoštevati CGP podjetja, za katero infografiko ustvarjate in bodite kreativni!

Rabite svetovanje ali pomoč s infografikami za vaš podjetje? 

Silvie Bizjak
Silvie Bizjak

V Pro Marketingu za marketing svetovanje skrbi Silvie Bizjak. Marketing svetovanje bo Vašemu podjetju pomagalo pri sistematični rasti in pozitivni prepoznanosti Vaše blagovne znamke. Vsebinski marketing je močno orodje, ki v sebi skriva veliko različnih možnosti uporabe, vsem pa je skupna vsebina. Dobra vsebina je namreč osnova dobrega marketinga.