Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

DIGITALIZACIJA PODJETJA IN POSLOVNIH PROCESOV [kako, zakaj + 5 orodij digitalizacije]

V zadnjem času je digitalizacija podjetja in poslovnih procesov postala pogosto uporabljena beseda. V preteklem letu se je namreč veliko podjetji srečalo s potrebo po digitalnem prostoru in tisti, ki so že svoje podjetje imeli digitizirano, so zdaj v prednosti.

Digitalizacija je proces prenosa nečesa, kar je fizično, ali pa analognega v digitalno obliko.

Je to možnost, kako ne biti odvisen od papirjev in analognega sveta. Moramo pa priznati, da digitalizacija ni več izbira, temveč nujen del poslovanja.

Digitalizacija podjetja in poslovnih procesov je torej proces, ki traja in ki ga na koncu kreira celo podjetje. Zato je pomembno redno usposabljanje zaposlenih, da se lahko prilagodijo novim delovnim procesom.

A ste že slišali te pojme in ne veste, kakšna je razlika med digitalizacijo, digitizacijo in digitalno transformacijo? Ne gre se namreč za nič kompliciranega! Lahko si predstavljamo, da so to “postaje” na eni “digitalni poti”. Digitalizacija je pretvorba nečesa fizičnega ali analognega v digitalno. Digitizacija je celoten postopek digitalizacije. Naj bo to uporaba tehnologije za izboljšanje poslovnega procesa ali modelov. Digitalna transformacija je pa digitalizacija, vendar v širšem kontekstu. Lahko jo definiramo kot digitalizacijo posameznih delov ali pa celotne organizacije/podjetja.

Damjan Blagojević
Damjan Blagojević